БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СУЧАСНІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ І ТЕХНОЛОГІЙ (частина 2)

УДК 37:082.2(06)

Сучасні світові тенденції розвитку науки, освіти і технологій: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Біла Церква, 20 березня 2024 р.): у 2 ч. Біла Церква: ЦФЕНД, 2024. Ч. 2. 91 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку науки, освіти, технологій і суспільства в Україні та світі” з:
Адвокатське бюро “Михайла Притули”
Відокремлений структурний підрозділ “Боярський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України”
Вінницький державний педагогічний університет ім. м. Коцюбинського
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ДВНЗ “Ужгородський національний університет”
Державний торговельно-економічний університет
ДЗ “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського”
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ
Західноукраїнський національний університет
ЗВО “Львівський університет бізнесу та права”
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут овочівництва і баштанництва НААН України
Інститут продовольчих ресурсів НААН України
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Київський національний лінгвістичний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет культури і мистецтв
Класичний приватний університет
Козелецький ліцей № 3
Комунальний заклад вищої освіти “Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського”
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Міжнародний гуманітарний університет
Міжрегіональна Академія управління персоналом
Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України
Національна академія внутрішніх справ
Національна академія педагогічних наук України
Національна академія Служби Безпеки України
Національна дитяча спеціалізована лікарня “ОХМАТДИТ”
Національний авіаційний університет
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки”
Національний науковий центр “Інститут судових експертиз імені Засл. проф. М. С. Бокаріуса”
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Національний університет “Запорізька політехніка”
Національний університет “Львівська політехніка”
Національний університет “Одеська політехніка”
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет охорони здоров′я України імені П. Л. Шупика
Національний центр “Мала академія наук України”
Приватний вищий навчальний заклад “Європейський університет”
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Сумський національний аграрний університет
Тернопільський національний педагогічний університет
ТОВ “Екоорганік”
Ужгородський торговельно-економічний інститут ДТЕУ
Українська інженерно-педагогічна академія
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Хмельницький національний університет
Центральноукраїнський національний технічний університет
Чернівецький кооперативний фаховий коледж економіки і права

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.