БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА

УДК 37:082.2(06)

Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: теорія, методологія, практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Рівне, 30 березня 2024 р.). Рівне: ЦФЕНД, 2024. 55 с.
 
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: теорія, методологія, практика” з:
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький торговельно-економічний ін
ститут ДТЕУ
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки”
Національний транспортний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
Ужгородський торговельно-економічний інститут ДТЕУ
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.