БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ОБЛІК, УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВО: СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


УДК 37:082.2(06)

Економіка, облік, управління та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Ізмаїл, 1 червня 2024 р.). Ізмаїл: ЦФЕНД, 2024. 75 с.
 
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Економіка, облік, управління та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації” з:
ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Державна наукова установа «Київський академічний університет»
Державний торговельно-економічний університет
Дніпровський державний університет внутрішніх справ
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Західноукраїнський національний університет
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівський державний університет внутрішніх справ
Львівський національний університет Імені Івана Франка
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
Сумський національний аграрний університет
ТОВ «Марін Дизайн Інжинірінг Миколаїв»
Університет економіки та права «КРОК»
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Хмельницький національний університет
Хмельницький університет управління та права
Центральноукраїнський національний технічний університет
Черкаський державний бізнес коледж
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.