БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ ТА СУСПІЛЬСТВА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

УДК 37:082.2(06)

Перспективні напрямки розвитку науки, освіти та суспільства: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Рівне, 5 червня 2024 р.). Рівне: ЦФЕНД, 2024. 79 с.
 
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Перспективні напрямки розвитку науки, освіти та суспільства: теорія і практика” з:
Бердянський державний педагогічний університет
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Вінницький національний технічний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Гімназія «Троєщина» ІІ-ІІІ ступенів Деснянського району м. Києва
Дніпровський державний університет внутрішніх справ
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет
Запорізький національний університет
Івано-Франківський національний медичний університет
КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Криворізький державний педагогічний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
НУ «Запорізька політехніка»
Одеський національний морський університет
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Сумський національний аграрний університет
Український державний університет імені Михайла Драгоманова
Український державний університет науки і технологій
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Фаховий коледж «Універсум» Київського столичного університету імені Бориса Грінченка
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Хмельницький національний університет
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.