БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

Колективна монографія: «Економіка та управління розвитком підприємств: теорія, методологія, практика», 28 грудня 2023 р.

Шановні колеги!
Центр фінансово-економічних наукових досліджень з метою сприяння оприлюдненню результатів науково-дослідницьких робіт запрошує вчених, викладачів, докторантів, аспірантів, здобувачів, представників державних органів влади та місцевого самоврядування, представників підприємницьких структур взяти участь у написанні колективної монографії: 
«Економіка та управління розвитком підприємств: теорія, методологія, практика»

Монографії присвоюють Міжнародний стандартний номер (ISBN), УДК та ББК. Примірники монографії розсилають відповідно до списку обов’язкової розсилки (наказ МОН МС України від 17.10.2012 р. № 1112).

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕМИ МОНОГРАФІЇ:
Колективна монографія присвячена дослідженню теоретичних, методологічних і практичних аспектів діяльності підприємств. Основу дослідження становить: підприємство як суб’єкт господарювання; ресурсний потенціал підприємства; управління розвитком підприємства; маркетингова та збутова діяльність підприємства; облік, аналіз і аудит діяльності підприємства; економічний механізм функціонування підприємства; результати і ефективність діяльності підприємства; процеси відтворення; економічна безпека та антикризове управління підприємством.

РОЗДІЛИ МОНОГРАФІЇ: 
Розділ 1. Підприємство в сучасній системі господарювання.
Розділ 2. Ресурсне забезпечення діяльності підприємств.
Розділ 3. Управління економічною діяльністю підприємств.
Розділ 4. Маркетингова діяльність підприємств.
Розділ 5. Облік, аналіз і аудит діяльності підприємств.
Розділ 6. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств.
Розділ 7. Результати діяльності підприємств та ефективність виробництва.
Розділ 8. Безпека підприємства та антикризова система господарювання.

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ: 
Прийом заявок та матеріалів для публікації в монографії – до 28 грудня 2023 року (включно).
Відповідь про прийняття матеріалів монографії – протягом 5 днів.
Поштова розсилка монографії – 28 січня 2023 року.

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ МОНОГРАФІЇ: 
Матеріали монографії подаються українською мовою.
Матеріали монографії повинні містити елементи наукової новизни (власні дослідження автора), мати теоретичну, методичну, методологічну і/або практичну цінність.
Обов’язкові посилання на джерела. Бібліографічний опис оформлюється з урахуванням розробленого Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (приклад оформлення списку літератури: http://www.economics.in.ua/2019/01/83022015.html).
Серед використаних джерел доцільно здійснювати посилання на зарубіжні джерела, а також на наукові праці за останні п’ять років.
Для аспірантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук обов’язкова рецензія доктора наук.
Автори колективної монографії зберігають виключні авторські права на передані організаторам для підготовки колективної монографії матеріали.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ МОНОГРАФІЇ: 
Обсяг матеріалів монографії 10 – 50 повних сторінок формату А4; поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 2,0 см; гарнитура: Times New Roman, кегль – 14, міжстрочний інтервал – 1,5, вирівнювання по ширині, абзац – 1,0 см.
Текст має бути побудований у логічній послідовності, без повторень, із чіткими формулюваннями та відповідно до вимог стилістики наукового тексту, без граматичних і стилістичних помилок.
По центру рядка напівжирним шрифтом – прізвище та ініціали автора (кількість співавторів – не більше трьох).
Нижче – курсивом науковий ступінь, наукове звання, назва установи (навчального закладу, організації), назва міста, назва країни.
На наступному рядку – через один інтервал – назва (великими літерами напівжирним шрифтом по центру).
На наступному рядку – через один інтервал – короткий вступ, основна частина, висновки. Структурні елементи виділяти не потрібно.
У кінці тексту – через один інтервал – наводиться список використаних джерел (напівжирним шрифтом по центру), не менше 5 джерел розміщених у алфавітному порядку.
Оформляти посилання в тексті слід у квадратних дужках на відповідне джерело списку літератури, наприклад: [1, с. 53]. Посилання в дужках на різні джерела подавати через крапку з комою, наприклад: [4, с. 108; 10, с. 23].
Формули слід набирати за допомогою редактора формул Microsoft Equation (абревіатури подаються українською мовою) і нумерувати у круглих дужках з правого боку, наприклад (1).
Рисунки, графіки, схеми, таблиці повинні бути чіткими та компактними, оформлюються з використанням інструментів Microsoft Word (шрифт Times New Roman, кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1,0; використання чорно-білої гами без фону).
Не допускаються скановані рисунки і таблиці, використання кольору і фону.
Усі рисунки, графіки, схеми, таблиці розміщуються посередині та повинні мати назву. Назва та номери рисунків вказуються під рисунком (Рис. 1. Назва), назви і номери таблиць – над таблицями (Таблиця 1 (вирівнювання по правому краю) Назва (з нового рядка, вирівнювання по центру)).
Рисунки, графіки, схеми, таблиці, формули не повинні виходити за межі вказаних полів. Посилання у тексті на рисунки і таблиці оформлюється так: (рис. 1), (табл. 1).
Не пізніше встановленого терміну необхідно подати окремими файлами на електронну адресу оргкомітету monograph.economics@ukr.net авторську довідку (назвати за прикладом: Дмитренко_довідка); текст матеріалів (назвати за прикладом: Дмитренко_монографія); відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску (назвати за прикладом: Дмитренко_оплата).
У темі листа слід вказати «Матеріали до монографії та прізвище автора». У разі отримання матеріалів оргкомітет протягом двох днів надсилає на електронну адресу автора повідомлення «Матеріали отримані».
Авторам, які не отримали підтвердження про отримання матеріалів оргкомітетом, прохання продублювати заявку.
Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до вимог та подані у зазначений термін.

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ ДЛЯ УЧАСНИКІВ З УКРАЇНИ: 
Вартість однієї сторінки публікації в монографії:
електронний примірник монографії у PDF форматі надісланий електронною поштою (без пересилки автору паперового примірника) – 50 грн за сторінку;
електронний та друкований примірник монографії80 грн за сторінку (відшкодування видавницьких та поштових витрат на відправку монографії).
Під час оплати слід враховувати розмір комісії банку, яка не входить у загальну суму оплати за публікацію.
Реквізити для оплати участі в монографії надсилаються після прийняття рішення оргкомітетом про їх включення до колективної монографії.
Протягом п’яти робочих днів автор має надіслати на електронну адресу оргкомітету скановану копію квитанції.
На кожну монографію (незалежно від кількості співавторів) надсилається один примірник монографії.

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ УЧАСНИКІВ: 
Вартість однієї сторінки публікації в монографії:
електронний примірник монографії у PDF форматі надісланий електронною поштою (без пересилки автору паперового примірника) – 2 USD за сторінку;

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Прізвище, ім’я, по- батькові
Вищий навчальний заклад або організація
Науковий ступінь та вчене звання
Посада (вказати на якій саме кафедрі)
Мобільний телефон
E-mail
Назва матеріалу
Назва розділу
У якому вигляді Ви бажаєте отримати примірник монографії:
– електронний примірник монографії у PDF
або
– електронний та друкований примірник монографії
Оберіть спосіб доставки матеріалів:
− Укрпоштою рекомендованим листом, Ви зможете через трекінг-сервіс дізнатися про його місцезнаходження, отримання у відділенні Укрпошти під підпис (вартість доставки 35 грн.)
або
− Новою поштою (вартість доставки сплачуєте Ви у відділенні Нової пошти)
Заповнюється тільки у разі замовлення друкованих матеріалів конференції
Адреса для відправлення матеріалів Наприклад: Дмитренко Іван Степанович, вул. Калинова 17, кв. 78, м. Полтава, 36300 (відправка буде здійснена Укрпоштою рекомендованим листом, Ви зможете через трекінг-сервіс дізнатися про його місцезнаходження, отримання у відділенні Укрпошти під підпис (вартість доставки 35 грн.)
або
Дмитренко Іван Степанович, м. Полтава, відділення № 32, тел. 095-670-08-67 (вартість доставки сплачуєте Ви у відділенні Нової пошти)
Заповнюється тільки у разі замовлення друкованих матеріалів конференції


КОНТАКТНА ОСОБА
Антоненко Надія Вікторівна – координатор
E-mail: monograph.economics@ukr.net
Веб-сайт: http://www.economics.in.ua


Сподіваємося на плідну співпрацю!
На платформі Blogger.