БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ПРАВА


УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 26 жовтня 2020 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2020. 81 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку та права» з:
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Запорізький національний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національний авіаційний університет
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»
Одеський національний економічний університет
Сумський національний аграрний університет
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Університет банківської справи
Університет державної фіскальної служби України
Університет митної справи та фінансів
Херсонський національний технічний університет
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
Чорноморський національний університет ім. П. Могили

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.